Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos 2019 m.

III Ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2019 III ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2019 III ketv. (2)

Finansinės būklės ataskaita 2019 III ketv. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2019 III ketv. (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 III ketv.

II Ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2019 II ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2019 II ketv. (2)

Finansinės būklės ataskaita 2019 II ketv. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2019 II ketv. (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 II ketv.

I Ketvirtis

Aiškinamasis raštas (1) 2019 I ketv.

Aiškinamasis raštas (2) 2019 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 I ketv.(1)

Finansinės būklės ataskaita 2019 I ketv.(2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 I ketv.

Finansinės ataskaitos 2018 m.

Metinė ataskaita 2018

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 III ketv.

Finansavimo sumų likučiai Nr. 4 2018m III ketv

Aiškinamasis raštas už 2018 IIIketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 III ketv.

 Finansavimo sumų likučiai Nr. 4 2018m IIketv

Aiškinamasis raštas už 2018 IIketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018.II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2018m.IIketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2018m.Iketv.

Veiklos rezultatų ataskaita Nr. 2018-01ketv.

Aiškinamasis raštas už 2018 I ketv.

Finansavimo sumų likučiai Nr. 4 2018 m. Iketv

Finansinės ataskaitos 2017 m.

Aiškinamasis raštas už 2017 m.

Bendrasis sąskaitų planas.

Bendroji informacija, apskaitos politika.

Grynojo turto pokyčių  ataskaita 2017m.

Finansavimo sumos.

Finansinės būklės ataskaita 2017m.

F-P04-A-ZF (IT)

Gautinos sumos, pinigai.

Grynojo turto ataskaita 2017m.

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas.

Informacija apie įsipareigojimų dalį.

Informacija pagal veiklos segmentus.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.

Nematerialiojo turto pastabos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Panaudos davėjas.

Panauda.

Pinigų srautų ataskaita 2017m.

Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.

Finansinės ataskaitos 2016m.

Finansinės ataskaitos 2015m.

Finansinės ataskaitos 2014m.

Finansinės ataskaitos 2013m.

Finansinės ataskaitos 2012m.

 

 

*/?>

Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis"

Adresas: Šaulių g. 20, LT-71117 Šakiai

El. paštas klevelis@sakiai.com

Mob. tel. 8 345 60185, Tel. 8 345 60186

Įmonės kodas: 190831586

Visos teisės saugomos © 2020 www.darzelisklevelis.eu
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,